HOMOLOGACE pneumatik

IGTT a.s. je pověřen Ministerstvem dopravy ČR prováděním měření a zkoušek pneumatik podle legislativních předpisů EHK OSN. Na základě oficiálně vydaných zkušebních protokolů je potom Ministerstvem dopravy ČR vystaveno osvědčení o homologaci:

e8v

 • pneumatik pro osobní automobily podle Předpisu EHK OSN č. 30
 • pneumatik pro nákladní automobily podle Předpisu EHK OSN č. 54
 • pneumatik pro motocykly podle Předpisu EHK OSN č. 75
 • zemědělských pneumatik podle Předpisu EHK OSN č. 106
 • obnovených pneumatik pro osobní automobily
  podle Předpisu EHK OSN č. 108
 • obnovených pneumatik pro nákladní automobily
  podle Předpisu EHK OSN č. 109
 • pneumatik z hlediska emisí zvuku ze styku pneumatika/vozovka
  podle Předpisu EHK OSN č. 117

Osvědčení o provedených homologačních zkouškách jsou pravidelně zasílána do všech zemí, které přistoupily k Ženevským dohodám. Vydané homologační osvědčení je uznáváno ve všech státech, které jsou členy EHK OSN a aplikovaly příslušný předpis EHK. Je-li tedy určitá pneumatika homologována autoritou v ČR a označena níže uvedenou značkou, není již nutné obvykle podstupovat schvalovací proceduru v jiné zemi.

Na základě zákona č.56/2001 Sb. „Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů“ a vyhlášky č.341/2002 „Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích“, platí v ČR povinnost prodávat pouze protektorované pneu nesoucí mezinárodní homologační značku E.

Od roku 1999 jsou postupně homologovány na základě předpisů EHK č.108,109 protektorovny v ČR, které již mají zavedený systém jakosti. Tato homologace má mezinárodní platnost, je uznávána a nahrazuje dřívější schvalování technické způsobilosti.

e8v

V souvislosti se vstupem ČR do EU bylo IGTT a.s. také pověřen prováděním zkoušek pneumatik motorových vozidel podle směrnice 2001/43/ES pozměňující směrnici 92/23/EHS. Tato schválení typu se vztahují na skupinu všech rozměrů pneumatik jednoho dezénu a na rozdíl od předpisů EHK OSN č.30 resp. 54 obsahují také vozidlové zkoušky pneumatik s ohledem na měření hluku vznikajícího ze styku pneumatiky a vozovky. Vozidlové zkoušky jsou prováděny na nejnevýhodnějším rozměru z celé zmiňované skupiny pneumatik, což obvykle bývá pneu s největší šířkou, nejmenším profilovým číslem a nejvyšším indexem nosnosti.

Na základě výsledků zkoušek, měření a zkušebních protokolů je Ministerstvem dopravy ČR vystaveno schválení typu a toto je rozesláno do všech členských států EU.

Osvědčení o technické způsobilosti výrobků

eatest

Ministerstvem dopravy ČR je IGTT a.s. také pověřen zkušební činností v oblastischvalování technické způsobilosti duší, vložek, ventilů, opravných materiálů a souprav včetně preventivních protiprůpichových přípravků. Má-li být některý z výše uvedených výrobků uveden v ČR na trh, musí projít schvalovací procedurou. Výsledkem, po úspěšných příslušných zkouškách, je Osvědčení o technické způsobilosti výrobků vydané Ministerstvem dopravy ČR.

V případě Vašeho zájmu Vám bližší informace rád poskytne:

Václav Hořelka – vedoucí střediska homologace

Tel. +420 577 601 841  Fax: +420 577 601 843

E-mail: vaclav.horelka@igtt.cz

ecem
Pověření EHK OSN

eecm
Pověření EU

508_220

Back to Top