.

cz     Vítáme Vás na stránkách firmy IGTT, a.s.
en     Rubber technology and testing institute, PLC
ru     Исследовательский институт резиновых технологий, AO

Privátní akciová společnost IGTT a.s. je pověřena Ministerstvem dopravy ČR jako jediná společnost v rámci ČR k provádění měření a zkoušek pneumatik podle legislativních předpisů EHK OSN. Na základě oficiálně vydaných zkušebních protokolů je potom Ministerstvem dopravy ČR vystaveno osvědčení o homologaci.

Back to Top