Společnost IGTT a.s. je technickým servis Ministerstva dopravy České republiky
v oblasti schvalování pneumatik.

Jsme pověřeni vystavit homologační dokumentaci ke schválení pneumatik a na základě příslušných homologačních předpisů EHK OSN je následně Ministerstvem dopravy ČR vystaveno osvědčení o homologaci, které je uznáváno ve všech zemích, které jsou členy EHK OSN a aplikovaly příslušný předpis.

IGTT