Společnost IGTT a.s. je technickým servis Ministerstva dopravy České republiky
v oblasti schvalování pneumatik.

Jsme pověřeni vystavit homologační dokumentaci ke schválení pneumatik a na základě příslušných homologačních předpisů EHK OSN je následně Ministerstvem dopravy ČR vystaveno osvědčení o homologaci, které je uznáváno ve všech zemích, které jsou členy EHK OSN a aplikovaly příslušný předpis.

IGTT

Není již povinností podstupovat schvalovací proceduru v jiné zemi.

Zároveň Vám můžeme zajistit potřebné homologační zkoušky v akreditovaných zkušebních laboratořích dle platných předpisů. Testování dle aktuálních EHK OSN předpisů je nutné pro udělení schválení pneumatik.


Zkušební laboratoře, se kterými dlouhodobě spolupracujeme:
Applus+ IDIADA, Španělsko
TÜV SÜD, Česká republika
Test World Oy, Finsko


Homologací pneumatik se zabýváme již od roku 1995.

Za dobu našeho působení jsme se stali zkušeným technickým servisem. Díky součinnosti se zkušebními laboratoři jsme schopni Vám zajistit kompletní, rychlý
a efektivní servis, včetně poradenství a doplňkových služeb. Jsme schopni Vám zprostředkovat homologační zkoušky/osvědčení o homologaci dle níže uvedených předpisů.

V případě, že již vlastníte protokoly o zkouškách dle předpisů EHK OSN a byly provedeny v akreditovaných zkušebních laboratořích, na základě těchto protokolů spolu s požadovanou dokumentací Vám poskytneme potřebné osvědčení o udělení homologace vydané národní autoritou MD ČR pro danou pneumatiku.

IGTT

Naše společnost spolupracuje se zeměmi Evropské unie i mimo ni.
Certifikáty naší společnosti spolu s akreditací našeho inspekčního orgánu naleznete…

 • pneumatik pro osobní automobily – dle Předpisu EHK OSN č. 30 
 • pneumatik pro nákladní automobily – dle Předpisu EHK OSN č. 54
 • pneumatik pro motocykly (kategorie vozidel L) a přívěsy
  – dle Předpisu EHK OSN č. 75
 • zemědělských pneumatik – dle Předpisu EHK OSN č. 106
 • obnovených pneumatik pro osobní automobily
  – dle Předpisu EHK OSN č. 108
 • obnovených pneumatik pro nákladní automobily
  – dle Předpisu EHK OSN č. 109
 • pneumatik z hlediska hladiny emisí hluku, adhezi na mokrém povrchu
  a valivého odporu – dle Předpisu EHK OSN č. 117

Aktuální informace pro výrobce a dodavatele pneumatik:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/740 „o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné parametry“, o změně nařízení (EU) 2017/1369 a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009.

Toto nařízení stanoví rámec pro poskytování harmonizovaných informací o parametrech pneumatik jejich označováním, aby se koneční uživatelé mohli při nákupu pneumatik informovaně rozhodovat, za účelem zvýšení bezpečnosti, ochrany zdraví a ekonomické a environmentální účinnosti silniční dopravy pomocí podpory bezpečných pneumatik s dlouhou životností, vysokou palivovou účinností a nízkou hlučností.

Odkaz na příslušné nařízení naleznete zde.