box-shadow1    box-shadow1     box-shadow1

ZKOUŠKY pneumatik

Laboratorní zkušebna pneu IGTT a.s. se již více jak 30 let zabývá zkoušením prakticky všech typů pneumatik pro silniční i mimosilniční vozidla jakož i diskových kol a plnopryžových obručí pro motorová i nemotorová vozidla a malá civilní letadla. Za tuto dobu získala akreditační osvědčení tj. mezinárodní uznání způsobilosti provádět tyto zkoušky a rovněž pověření provádět tzv. homologaci neboli vystavovat potvrzení, žezkoušené pneumatiky splňují požadavky Evropské hospodářské komise a mohou být uvedeny na evropský trh.
IGTT a.s. zajišťuje zkoušky a homologaci pneumatik ve vlastní nezávislé a nestranné akreditované laboratoři, vybavené veškerým zařízením a kvalifikovaným personálem, potřebným pro statické i dynamické měření a zkoušky nových i obnovených pneumatik, pogumovaných ocelových kol, ráfků, ventilů, duší, materiálů pro preventivní ochranu a opravy pneumatik.

!!! Laboratoř nemá oprávnění k vyřizování reklamací a posuzování vad pneumatik, používaných v běžném provozu !!!

o01m (1)

 Většina dynamických zkoušek je prováděna na moderních bubnových zkušebních strojích.

Největší z nich s průměrem bubnu 3m a maximálním zatížením jedné zkoušené pneumatiky až 30 tun byl pořízen v roce 2005. Je unikátním zařízením, které bylo v rámci projektu Inovace spolufinancováno Evropskou unií a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Následující seznam je výběrem ze širokého spektra zkušebních postupů, odpovídajících firemním, českým národním, evropským i světovým předpisům a normám pro zkoušení pneumatik a kompletních kol.

 • Měření rozměrů pneumatik, namontovaných na přesných ráfcích
 • Měření odolnosti pneumatik proti průrazu
 • Měření odolnosti pneumatik proti stažení z ráfku
 • Měření statických deformačních charakteristik ve 3 směrech a torzi
 • Analýza vnitřní struktury kostry pneumatiky s textilními i ocelovými kordy
 • Měření odolnosti pneumatik vůči vysoké rychlosti
 • Měření životnosti pneumatik při konkrétním huštění, zatížení a rychlosti
 • Měření odolnosti ráfků proti přetížení
 • Měření valivého odporu pneumatik
 • Měření dynamických směrových charakteristik
 • Legislativní (schvalovací a ověřovací) zkoušky nových a obnovených pneumatik

Na většinu uvedených postupů je laboratoř akreditována
 Českým Institutem pro akreditaci jako zkušební laboratoř č. 1253.

projektm
projekt1m

Projekty spolufinancovány
Evropskou unií a
Ministerstvem průmyslu
a obchodu ČR

akreditace_czm

Akreditační osvědčení ČIA

ecem

Pověření EHK OSN

eecm

Pověření EU

Institut gumárenské technologie a testování, a.s. IGTT, a.s.,  Šternberská 446, Louky, 763 02 Zlín
Česká republika
 

Rubber technology and testing institute, PLC / Исследовательский институт резиновых  технологий, AO hit
Back to Top